UDVALG

Udvalget for Børn og Læring

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

06-12-2017 18:35:00

SLUTTIDSPUNKT

06-12-2017 18:45:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af formand og næstformand
3. Forretningsorden for Udvalget for Børn og Læring
4. Mødeplan 2018 i Udvalget for Børn og Læring1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 06-12-2017

Godkendt.

2. Valg af formand og næstformand

Valg af formand og næstformand

Sagsfremstilling

Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender er bl.a. Udvalget for Børn og Læring nedsat.

 

Ifølge styrelsesloven skal udvalget selv vælge sin formand og næstformand.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Formanden oppebærer et vederlag, som udgør 30 % af borgmesterens vederlag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget vælger formand og næstformand.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 06-12-2017

Peder Foldager blev valgt som formand.

Sarah Andersen blev valgt som næstformand.

3. Forretningsorden for Udvalget for Børn og Læring

Forretningsorden for Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Hermed fremsættes forslag til ’Forretningsorden for Udvalget for Børn og Læring’.

Forretningsordenen er lavet i overensstemmelse med gældende lov om kommunernes styrelse, Styrelsesvedtægt for Varde Kommune samt Forretningsorden for Varde Byråd.


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune

Forretningsorden for Varde Byråd


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til ’Forretningsorden for Udvalget for Børn og Læring’ godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 06-12-2017

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-10690_doknr153087-17_v1_forretningsorden for udvalget for børn og læring 2018.docx

Bilag

Forretningsorden for Udvalget for Børn og Læring (2018)


4. Mødeplan 2018 i Udvalget for Børn og Læring

Mødeplan 2018 i Udvalget for Børn og Læring

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

 

Politik og Analyse har udarbejdet et forslag til mødeplan for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv/Byrådet.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2018 godkendes for så vidt angår Udvalget for Børn og Læring,

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 06-12-2017

Mødeplanen for Udvalget for Børn og Læring blev godkendt.

Der blev ikke taget stilling til mødernes varighed.

 

 

 sagsnr17-1830_doknr60087-17_v1_politisk mødekalender 2018.doc

Bilag

Politisk mødekalender 2018