UDVALG

Ældrerådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

03-10-2019 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-10-2019 16:00:00


PUNKTER

99. Godkendelse af dagsorden
100. Demensvenligt lokalsamfund
101. Orientering - Tilsyn med leverandører af Madservice
102. Høring - Ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg
103. Gensidig orientering99. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Ældrerådet den 03-10-2019

Godkendt

100. Demensvenligt lokalsamfund

Demensvenligt lokalsamfund
Sagsfremstilling

D. 28. marts 2019 gav Ældrerådet et ønske om en fortælling om Demensvenligt Lokalsamfund.

 

Varde Kommune skal være et godt sted at bo – også med en demenssygdom. Derfor har Varde Kommune, sammen med Syddansk Universitet og lokale ildsjæle i Ansager-Skovlund fået 620.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til at skabe Danmarks første demensvenlige lokalsamfund. Et lokalsamfund hvor man kan leve det gode hverdagsliv, få den hjælp og støtte man har behov for, og fortsat deltage i de fritids- og kulturaktiviteter man ønsker. Et lokalsamfund hvor borgerne i området hjælper og støtter op om hinanden, selvom en demenssygdom indtræffer.

 

Britta Buhl vil komme og fortælle om deres initiativer i Skovlund vedr. demensvenligt lokalsamfund.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Ældrerådet den 03-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

101. Orientering - Tilsyn med leverandører af Madservice

Orientering - Tilsyn med leverandører af Madservice
Sagsfremstilling

I Varde Kommune er ca. 500 borgere i eget hjem visiteret til madservice. Borgerne kan vælge at få maden fra Det Danske Madhus, som Varde Kommune har kontrakt med, eller de kan gøre brug af fritvalgsbeviset, hvor de selv træffer aftale med den leverandør, de ønsker.

Ca. 230 borgere får mad fra Det Danske Madhus, mens resten gør brug af fritvalgsbeviset. Der er pt. to leverandører, der leverer mad under ordningen om fritvalgsbeviser.

 

Leverandørerne under ordningen om fritvalgsbeviser skal ikke godkendes, men de oplyses om, når de indgår aftalen med borgeren, at de skal leve op til kravet til normalkost for ældre defineret i Den Danske Institutionskost. Den Danske Institutionskost fastsætter rammen for de officielle danske anbefalinger for sammensætningen af et måltid, for borgere der bespises på en offentlig institution.

 

Der gennemføres kontrol med leverandørerne mindst én gang årligt, hvor næringssammensætningen af et måltid undersøges.

 

En kontrol består af næringssammensætningen af tre måltider i løbet af en uge bliver analyseret og sammenholdt med den øvrige menuplan for ugen, og desuden prøvesmagt af kommunens diætist og kommunens kostfaglige konsulent på ældreområdet.

 

Hvis en kontrol ikke lever op til kravene om næringssammensætning og samlet energiindhold, vil leverandørerne blive tilbudt et vejledningsforløb.

 

Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Leverandørerne af madservice til borgere i eget hjem lever op til de krav, der stilles i forhold til ernæringskvaliteten, og at der ligeledes er tale om tilbud, hvor borgerne får en god smagsoplevelse.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Servicelovens § 91 og § 83.

Økonomi

Ingen

Høring

Ældrerådet orienteres.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-09-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

Beslutning Ældrerådet den 03-10-2019

Ældrerådet blev orienteret

102. Høring - Ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg

Høring - Ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg
Sagsfremstilling

Regeringen har pr. 1 juli 2019 indført en ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg, hvilket har medført en ændring i målgruppen.

 

Tidligere blev følgende borgere i Varde Kommune tilbudt forebyggende hjemmebesøg:

 

  • Borgere, der er fra 65 år og er særligt sårbare tilbydes efter behov
  • Borgere, der er 75 år
  • Borgere, der er 80 år og opefter tilbydes mindst et årligt hjemmebesøg

 

Med den nye lovgivning tilbydes følgende borgere i Varde Kommune forebyggende hjemmebesøg:

 

  • Borgere, der er fra 65 år og er særligt sårbare tilbydes efter behov
  • Borgere, der er 70 år og bor alene
  • Borgere, der er 75 år
  • Borgere, der er 80 år
  • Borgere, der er fyldt 82 år og opefter tilbydes mindst et årligt hjemmebesøg

 

Den nye lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg betyder, at de 81 årige ikke tilbydes et forebyggende hjemmebesøg med mindre de er sårbare.

 

På baggrund af den nye lovgivning er kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg blevet revideret.

Forvaltningens vurdering

At de forebyggende hjemmebesøg med den udvidet målgruppe kan afholdes indenfor eksisterende budget for 2019. Det afventes om den nye lovgivning, og den hertil hørende udvidet målgruppe udfordrer normeringen fra 2020 og frem.

Konsekvens i forhold til visionen

Under de forebyggende hjemmebesøg kan medarbejderen tale med den enkelte borger omkring vigtigheden af at komme ud i det fri, og herunder hvordan naturen kan benyttes til vedligeholdelse eller forbedring af funktionsniveauet. Ved de forebyggende hjemmebesøg kan det forslås borgeren, at det forebyggende hjemmebesøg kan holdes i haven, hvis vejret tillader det.

Retsgrundlag

Lov om social service §79a

Økonomi

Det vurderes, at udgifterne forbundet med udvidelse af målgruppen for forebyggende hjemmebesøg for 2019 kan afholdes indenfor det eksisterende budget, da gruppen for 81-årige samtidigt begrænses. 

 

Det forventes dog, at områdets budget over de kommende år kan udfordres af et stigende antal ældre.

Høring

Ældrerådet orienteres

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orientering omkring den nye lovgivning vedrørende de forebyggende hjemmebesøg tages til efterretning,

at den ændrede kvalitetsstandard godkendes

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-09-2019

Inden udvalget træffer en beslutning, sendes sagen til høring i Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 03-10-2019

I forhold til afsnittet ”Konsekvens i forhold til visionen” mener Ældrerådet, at det er helt op til borgeren selv hvordan man ønsker besøget skal afvikles.

 

Ældrerådet vil gerne have en artikel/notits i Ugeavisen om den nye lovgivning.sagsnr15-5496_doknr98969-19_v1_kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2019.docx

Bilag

Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2019


103. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

-         Evaluering af Svendborgturen d. 5. september 2019
 

-         Tilmeldinger til

Tirsdag d. 8. oktober – Temadage i efteråret, Middelfart

Tirsdag d. 22. oktober – Regionsældrerådets Stormøde, Fredericia

Tirsdag d. 26. november – Konference i Vingsted

 

-         Formand-/Næstformandsmøde i Middelfart d. 24. september
 

-         Kørselsordningen – læserbrev i ugeavisen
 

-         Dansk Ældreråds bestyrelsesmøde
 

-         Interview til magasinet ÆldreGlæde  

Beslutning Ældrerådet den 03-10-2019

Ældrerådet blev orienteret.sagsnr19-47_doknr150233-19_v1_temadage efteråret 2019.pdf.pdf
sagsnr19-47_doknr150232-19_v1_regionsældrerådets stormøde.pdf.pdf
sagsnr19-47_doknr150691-19_v1_konference i vingsted.pdf.pdf

Bilag

Temadage efteråret 2019.pdf
Regionsældrerådets Stormøde.pdf
Konference i Vingsted.pdf