UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Tillægsdagsorden

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

15-01-2019 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

15-01-2019 12:15:00


PUNKTER

182. Godkendelse af dagsorden
183. Præhospital indsats - responstider182. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
183. Præhospital indsats - responstider

Præhospital indsats - responstider

Sagsfremstilling

Regionen har på møde den 20. december 2018 drøftet den præhospitale indsats. I den forbindelse har man drøftet ambulancedækningen i Varde Kommune. Udvalget har drøftet muligheden for, at:

  • Ambulancen fra Ølgod flyttes til Tistrup
  • Ambulancen fra Nr.Nebel flyttes til Outrup
  • Akutbilen fra Varde (september – maj) / Ølgod (juni – august) flyttes til Agerbæk.

 

Forvaltningen bemærker, at der i oplægget ikke flyttes ambulancer/akutbiler fra Varde Kommune. Beredskabet trækkes på denne måde længere syd-øst på i kommunen. Man kan i den forbindelse godt have en bekymring for dækning af turistområdet langs vestkysten i sommerhalvåret. Det er vanskeligt at vurdere, men det ser ud til at flytningen og hermed dækningen af den vestlige del bliver forringet.

 

Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der i den nordlige del af kommunen er en aftale om, at sygeplejen kan tilkaldes i forbindelse med hjertestop. Samtidig skal det ses i sammenhæng med, at responstiderne generelt i Varde Kommune ligger på et fornuftigt niveau, når der sammenlignes med andre kommuner i regionen.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at regionens forslag til justering af ambulancedækningen drøftes, og

at der tages stilling til, om der skal udarbejdes en henvendelse til regionen.sagsnr17-9348_doknr8082-19_v1_vedr. den præhospitale indsats - responstider.pdf.pdf
sagsnr17-9348_doknr8099-19_v1_ændring af det præhospitale opsæt i varde og vardes nordlige opland - kære politikkere.docx.docx
sagsnr17-9348_doknr8162-19_v1_præhospitaludvalgets drøftelse vedr. ambulancedækningresponstider.docx

Bilag

Vedr. den præhospitale indsats - Responstider.pdf
Ændring af det præhospitale opsæt i Varde og Vardes nordlige opland - Kære politikkere.docx
Præhospitaludvalgets drøftelse vedr. ambulancedækning/responstider