UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

22-05-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-05-2018 16:00:00


PUNKTER

1. Dialogmøde mellem Handicaprådet og Udvalget for Social og Sundhed1. Dialogmøde mellem Handicaprådet og Udvalget for Social og Sundhed

Dialogmøde mellem Handicaprådet og Udvalget for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Som en del af planlagte budgetprocedure er der indkaldt til dialogmøde mellem udvalget og Handicaprådet.

 

Byrådet har besluttet, at:

  • Alle serviceområder skal effektivisere for 0,5 % årligt, dvs. 0,5 % i 2019 svarende til godt 10 mio. kr. stigende til 1 % i 2020 svarende til 20 mio. kr. osv. Det er op til den enkelte leder at beslutte, hvordan effektiviseringerne gennemføres.
  • Fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog med forslag til evt. servicereduktioner (serviceudgifter, ikke overførselsområdet eller kommunal medfinansiering) på 1 % af budgettet, svarende til godt 20 mio. kr. i 2019.

For udvalgets område betyder det, at der skal udarbejdes et omprioriteringskatalog på 6,77 mio. kr.

 

Der ønskes en drøftelse af udvalgets budgetområde – doknr. 75494/18.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

---


Høring

---


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budget 2019 drøftes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-05-2018

Der foretoges en drøftelse af budget 2019 mellem Udvalget for Social og Sundhed og Handicaprådet med henblik på input til det videre budgetarbejde.sagsnr09-12997_doknr75494-18_v1_omprioriteringskatalog 2019 - social og sundhed.xlsx

Bilag

Omprioriteringskatalog 2019 - Social og Sundhed