UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Kantinen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

22-05-2018 09:30:00

SLUTTIDSPUNKT

22-05-2018 10:30:00


PUNKTER

1. Dialogmøde mellem Fælles-MED og Udvalget for Social og Sundhed1. Dialogmøde mellem Fælles-MED og Udvalget for Social og Sundhed

Dialogmøde mellem Fælles-MED og Udvalget for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Som en del af planlagte budgetprocedure er der indkaldt til dialogmøde mellem udvalget og Fælles-MED for Social og Sundhed.

 

Byrådet har besluttet, at:

  • Alle serviceområder skal effektivisere for 0,5 % årligt, dvs. 0,5 % i 2019 svarende til godt 10 mio. kr. stigende til 1 % i 2020 svarende til 20 mio. kr. osv. Det er op til den enkelte leder at beslutte, hvordan effektiviseringerne gennemføres.
  • Fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog med forslag til evt. servicereduktioner (serviceudgifter, ikke overførselsområdet eller kommunal medfinansiering) på 1 % af budgettet, svarende til godt 20 mio. kr. i 2019.

For udvalgets område betyder det, at der skal udarbejdes et omprioriteringskatalog på 6,77 mio. kr.

 

Der ønskes en drøftelse af udvalgets budgetområde – doknr. 75494/18.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

---


Høring

---


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budget 2019 drøftes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-05-2018

Der foretoges en drøftelse af budget 2019 mellem Udvalget for Social og Sundhed og Fælles-MED for Social og Sundhed med henblik på input til det videre budgetarbejde.sagsnr09-12997_doknr75494-18_v1_omprioriteringskatalog 2019 - social og sundhed.xlsx

Bilag

Omprioriteringskatalog 2019 - Social og Sundhed