UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

06-12-2017 18:15:00

SLUTTIDSPUNKT

06-12-2017 18:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af næstformand
3. Godkendelse af forretningsorden for Udvalg for Økonomi og Erhverv
4. Fastsættelse af udvalgets mødeplan 20181. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 06-12-2017

Godkendt

2. Valg af næstformand

Valg af næstformand

Sagsfremstilling

Udvalg for Økonomi og Erhverv har bl.a. indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges byrådet.

 

Ifølge Lov om kommunernes styrelse § 18, er borgmesteren formand for udvalget, og udvalget kan vælge at konstituere sig med en næstformand. 


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalg for Økonomi og Erhverv vælger næstformand


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 06-12-2017

Anders Linde blev valgt som næstformand

3. Godkendelse af forretningsorden for Udvalg for Økonomi og Erhverv

Godkendelse af forretningsorden for Udvalg for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Hermed fremsættes udkast til forretningsorden for Udvalg for Økonomi og Erhverv.

 

Forretningsordenen er udfærdiget i overensstemmelse med gældende lov om kommunernes styrelse, Styrelsesvedtægt for Varde Kommune samt Forretningsorden for Varde Byråd.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at forretningsordenen er i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse, Styrelsesvedtægt for Varde Kommune samt Forretningsorden for Varde Byråd. 


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune.

Forretningsorden for Varde Byråd


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at forslag til forretningsorden for Udvalg for Økonomi og Erhverv godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 06-12-2017

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-10690_doknr182455-17_v1_forretningsorden for udvalget for økonomi og ervherv 2018.docx

Bilag

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi og Ervherv 2018


4. Fastsættelse af udvalgets mødeplan 2018

Fastsættelse af udvalgets mødeplan 2018

Sagsfremstilling

Udvalg for Økonomi of Erhverv og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

 

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2018 for de politiske udvalg og byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv/byrådet.

 

Forslag til mødeplan er bl.a. udarbejdet under hensyntagen til nedenstående forudsætninger:

Uge 7, 13, 26 og 42 er mødefri.

Som udgangspunkt er juli måned mødefri.

Mødetidspunkt er foreslået til kl. 12.30

Mødested er i udgangspunktet Mødelokale 3 på Bytoften 2


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udkast til mødeplan godkendes for så vidt angår Udvalg for Økonomi og Erhverv,

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed,


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 06-12-2017

Mødeplanen for Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Der blev ikke taget stilling til mødernes varighed.sagsnr17-1830_doknr60087-17_v1_politisk mødekalender 2018.doc

Bilag

1. udkast til politisk mødekalender 2018